विसावा वास्तवाचा

Submitted by राजेंद्र देवी on 2 June, 2021 - 01:36

विसावा वास्तवाचा

किती भार पेलू
पापण्यावर या आसवांचा
ना रात्र सरे
दिवस कासवाचा

सांज येते पण
दाटतो अंधार आठवांचा
झंकारती पाऊले
महाल हा भासवांचा

चाललो सातच पाऊले
हरवला रस्ता स्वप्नांचा
शोधतो अजूनही
विसावा वास्तवाचा

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users