हजारो तुझ्या साचल्या वासना

Submitted by बेफ़िकीर on 26 May, 2021 - 12:24

हजारो तुझ्या साचल्या वासना
मला देह एकच मिळाला मना

जरासे मलाही कळवशील का
कुठे नेत आहेस तू जीवना

कळेना तुला मी हवा की नको
असो...पूर्ण होवो तुझी कामना

पुन्हा शुद्ध आली नको त्या क्षणी
स्मृतींना मिळाली पुन्हा चालना

सदा श्वास येतोच श्वासापुढे
सुरू होत नाही खरा सामना

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छानच.
बऱ्याच दिवसांनी दिसली तुमची गझल.
( पूर्वीसारखी तेजतर्रार, उसळती नाही वाटली, पण शांत निवांत आत्मलीन वाटली.)

वावा!

मधुघट रिकामे झाल्यासारखे वाटत होते..

वावा!

मधुघट रिकामे झाल्यासारखे वाटत होते..
+१

अशी वेळ जीवनी येतेच येते
वाटती व्यर्थ होत्या गत भावना

वाह!