'mental Health Day' रजा घेउन काढलेल्या नोटस

Submitted by सामो on 4 May, 2021 - 10:22

काल गिल्ट फ्री , मानसिक-आरोग्य दिवस रजा घेतली. म्हणजे अशी काही कॅटेगरी आमच्या ऑफिसात आहे असे नव्हे तर आपल्यालाच तशी कॅटेगरी स्वांताय सुखाय या हेतूस्तव बनवावी लागते. तर काल मी पहीले म्हणजे सकाळी तासभर चालून फिरुन आले. चालताना, आर्ट् ऑफ लिव्हींगच्या रिशी नित्यप्रज्ञा यांचे काही व्हिडीओज ऐकले. एकदम छान सुरुवात झाली दिवसाची. व्हिडीओ ऐकण्यात व्यतीत केलेला हा वेळ मला फार बहुमूल्य वाटला. घरी आल्यावरती मी ऐकलेल्या भागांच्या काही नोटस काढल्या. कॉलेजपासूनच नोट काढण्यात मास्टरी होती माझी. विषयाच्या सविस्तर आणि सारभूत नोटस काढायच्या, मराठीत टिपणे म्हणतात त्याला. ती टिपणे खाली शेअर करते आहे. हे विचार माझे नाहीत. हा ऋषीमुनिंनी दिलेला अध्यात्मिक , वैचारीक, व्यावहारीकदृष्ट्या महत्वाचा अनमोल ठेवा आहे.
----------------------------------------------------------
१. दररोज थोडा वेळ तरी समाधीचा अनुभव घ्या. Drop wishes. Invoke intuition. Make your mind available to intuition.
२. आपल्या मनात जे तरंग उमटतात ते आपले कर्म आहेच याबद्दल सहसा बरेच लोक क्लिअर असतात. परंतु आपल्यामुळे आपल्या आसपासच्या लोकांच्या मनात काय तरंग उमटतात तेही आपलेच कर्म आहे.आपली जबाबदारी आहे.
३. मन-बुद्धी-चित्त (memory)-अहंकार - हे झाले internal life
४. षड्रिपु आपल्या मनात तसेच आसपास आपल्या वागणुकीमुळे कुरुपता निर्माण करतात.
५. पंचमहाभूतामध्ये पृथ्वी सर्वात जड तत्व मग जल, नंतर अनुक्रमे वायु व अग्नी. अवकाशाच्या पोकळीत तर चेतना आहेच.
६. सत्व-रज-तम- ३ गुण तर वात-कफ-पित्त हे ३ दोष.
७. चराचरात प्रत्येक वस्तूमध्ये चेतना (conciousness) आहे.
८. शिळेपासून (अचर योनी) सजीवांपर्यंत प्रत्येकात चेतना आहे. प्रत्येकजण उत्क्रांतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरती evolve होतो आहे.
- शिळा योनी , वृक्ष योनी या अचर योनी आहे.
- कीटक, पशु, मानव आदि योनी चर योनी आहेत.
९. गाडी लागते, फलाटावरती लोक चढतात. आपल्या डब्यात काहीजण प्रवासी म्हणुन येतात. कोणी थेपल्यांचा डबा उघडतं, कोणी बाहेरुन केळी आणलेली असतात. सारेजण वाटुन घेतात, गप्पा मारत प्रवास सुरु होतो. तसेच जीवनाचे आहे. आई-वडील-भाऊ - बहीण हे जीवाला मिळत जातात. सारे २ घडीचे प्रवासी असतात. आपापले स्टेशन/ गंतव्य स्थान आले, की उतरुन जातात.
१० प्रत्येक जीवाचा स्वभाव सत-चित-आनंदमयच आहे. Collective conciousness हा महासागर असेल तर individual concisousnee या लाटा आहेत. एकाला परमात्मा म्हणतात तर दुसर्‍याला जीवात्मा.
११. प्रत्येक क्षणी जीव २ अनुभव घेतो - Internal life आणि external life
१२. चेतनेचे ५ factors आहेत - Food, place, people,time & Karma
- जैसा अन्न वैसा मन
- जैसा संग वैसा रंग
- जैसा स्थान वैसा ज्ञान
१३ कर्म म्हणजे काय तर जीवाने ज्या ज्या योनिंमधुन आतापर्यंतचा प्रवास केलेला आहे, त्या त्या योनीमध्ये त्याने काही संस्कार साठवलेले असतात, या पूर्वसंस्कारांमुळे तो घडत जातो. हा प्रभाव म्हणजे कर्म.
१४. जीवावर पडलेला तसेच जीवामुळे आसपासच्या जीवांवर पडलेला प्रभाव दोन्ही त्या त्या जीवाचे कर्म.
१५ ज्या स्वरुपाचे कर्म असते त्याच स्वरुपाचे फळ मिळते. तुम्ही पूर्वेला चालू लागलात तर दक्षिणेस कसे पोचाल?
१६. तुमच्या मनसा-वाचा-कर्मणामुळे जर भोवताली अप्रसन्नता निर्माण होत असेल तर त्या गोष्टीची तुम्ही जबाबदारी घ्या. ते तुमचे कर्म आहे.
१७ अन्य लोकांच्या मनात तुमच्याबद्दल अप्रसन्नता, राग, असूया असेल तर जबाबदारी घ्या. तुमचे मन शुद्ध राहील याची व अन्य लोकांचेही मन कसे शुद्ध, निर्विकार राहीलकते पहा. मैत्री करा, आत्मियता दर्शवा, स्तुती करा, caringly वागा. फळ मिळेलच असे नाही पण प्रयत्न तर तुमच्या हाती आहे.
१८. कोणी आक्रोश घेउन आला, तरी तुमच्या वृत्तीने तो निववा. dissipate करा. अवघड आहे खरे. पण रणजी ट्रॉफी काही सहज मिळत नाही. कोणत्या लेव्हलची टेस्ट मॅच खेळायची आहे ते तुम्न्ही ठरवा.
१९. मुमुक्षता म्हणजे काय तर परम तत्वापर्यंत पोचायची तहान.
२०. Food, people,time & Karma - optimize करा व जीवनाचे कल्याण साधा. जीवनाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन बदलेल.
२१. Time, energy & मन (mind) ही ३ साधने आहेत. लक्षपूर्वक पाहीले तर तुम्हाला कळेल की ज्या रीतीने तुम्ही ही साधने वापरता , त्या रीतीने त्या प्रमाणात तुम्हाला फळ मिळते. तसेच जीवन तुम्ही निर्माण करता.
२२. प्रत्येक जीवाच्या चेतनेचे वेगवेगळे आहेत - कोणात वीररस अधिक आहे तर कोणात करुण रस. एखाद्यात शांती रसाचे आधिक्य आहे तर एखाद्यात भक्तीरस. कोणात वैराग्य तर कोणात शृंगार.
२३. तुम्ही हे रस blossonm करा. तुमच्यात भक्तीरसाची कमी असेल तर रोज गा-नाचा व तो रस जागवा, develop करा. तुमच्यात वीररस असेल तर अनाथाश्रमात जा, करुणरस जागवा. ब्रह्मरस असेल तर ज्ञान मिळवा, वाटा.
२४. blossoming - intensify-सुंदरता.
२५ बाह्य जगापेक्षा आतील जगाला जास्त महत्व आहे. That is the real game.
२६ आता नको असलेले विचार, स्मृती कसे काढून टाकायचे तर तुमच्याकडे सृष्टीने दिलेली ३ साधने आहेत - उच्छ्वास, attention & intention. तुमच्या अप्रसन्नतेचे भाव असतील प्रत्येक उच्छावासाबरोबर delete करुन टाका. Attention = Cursor, प्रत्येक उच्छ्वास = delete button. file मोठी असेल तर delete व्हायला वेळ लागेल. फार काळ तुम्ही एखादा blame करणारा किंवा नकारात्मक विचार केलेला असेल तर तो पुसण्यास वेळ लागू शकतो पण नक्की पुसला जाइल.
२७ रिक्त व्हा. Empty व्हा. सत-चित-आनंद आपोआप reset होइल.
- आता 'सत' म्हणजे काय तर. त्याचे ३ गुण आहेत. -
-- Ability to know,
--desire to know
--Accumulation of what you already know
- चित म्हणजे काय तर
-- Aliveness. हाताला संवेदना आहेत, sensation आहे, उर्जा आहे. ही energy आहे चित. कुंडलिनी शक्ती.
- आनंद म्हणजे काय
-- तर प्राणशक्ती. काहींमध्ये अधिक असते तर काहींची कमी असते. प्रेममय आनंद, करुणामय आनंद, वीररसपूर्ण आनंद
-- जेव्हा तुम्ही आनंदी असता तुम्हाला ती सर्वाधिक नैसर्गिक स्थिती वाटते की नाही?
-- की दु:खी असता तेव्हा तुम्ही म्हणता हां हाच माझ स्वभाव आहे,. हे मला नैसर्गिक वाटते?
-- आनंद जागवा, aliveness आपोआप येतो. aliveness जागवा - आनंद आपोआप चढतो. सत चढाओ, चित & आनंद will expand. आनंद चढाओ, सत & चित will expand.
-- तीन पायांचे मेज आहे हे. एक पाय लांबला की अन्य दोन पायही लांबतात.
२८ आता blossoming चेही २ प्रकार आहेत
- Negative to Neutral
--षड्रिपु त्यागणे आणि मूळ सत-चित-आनंद स्वभाव प्रस्थापित करणे म्हणजे Negative to Neutral
- Neutral to Positive
-- स्वतःमधील शांतरस, वीररस, ब्रह्मरस आणि अन्य सकारात्मकता intensify करणे म्हणजे Neutral to Positive
२९. Celebrate Life लोकं काय म्हणतील याची पर्वा करणे सोडा.
३०. Enthusiasm, Love, Joy are infectious. Rather than you getting affected by ppl, you affect them with these positive traits
३१. सोहम मंत्राइतकाच अजुन एक मंत्र लक्षात ठेवा - So What
- कोणी स्तुती केली - So What\
- निंदा केली - So What
- कोणाच्या हातून चूकी झाली - So What
- आपल्याकडुन चूकी झाली - So What
३२. आपण आयुष्य अनावश्यक serious करुन ठेवलेले आहे. Go crazy. घरी, ऑफिसमध्ये Go crazy. Let ppl know you cannot be controlled
३३. Seriousness चा मुखवटा फेका. Declaire you are crazy, पागल. आणि तुम्ही free व्हाल.
३४. सहजता = सुंदरता. सहज व्हा. हा जो शहाणपणाचा मुखवटा तुम्ही धारण केलेला आहे तो तुम्हाला माहीत आहे बेगडी आहे, वरवरचा आहे तसेच लोकांनाही माहीत आहे की हा मुखवटा आहे. अंदरका मामला कुछ और है| कधीना कधी तो फाटेल.
३५. Whole game is that of conciousness. We are pieces of conciousness expressing conciousness.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप खोलवर विचार मांडलेत..!

खूप सुंदर..!!

कॉलेजपासूनच नोट काढण्यात मास्टरी होती माझी. विषयाच्या सविस्तर आणि सारभूत नोटस काढायच्या>>> खूप कौतुकास्पद आहे हे..

सारे २ घडीचे प्रवासी असतात. आपापले स्टेशन/ गंतव्य स्थान आले, की उतरुन जातात. >> असं असतं तर सोपंच होतं. नेमके 'स्टिंकी' लोक आपल्याच शेजारी येऊन बसतात नि शेवटी आपण दोन स्टॉप अलिकडे उतरतो पण ते उतरत नाहीत. This is the hard part! - हा माझा आक्रोश- निवव आता. Happy
छान लिहीले आहे!!

सुरेख लिहिलंय. टिपण्या टिपून ठेवून वारंवार वाचण्यासारख्या आहेत.
सी चा प्रतिसाद वाचताना कॉपी पेस्ट वाक्य आणि पुढचा प्रतिसाद वाचताना ' हां ये भी बराबर है , ये भी तो बराबर है' असं झालं माझं.

आपापले स्टेशन/ गंतव्य स्थान आले, की उतरुन जातात. >> आणि उतरून गेले तरी ठेपले ,केळी आपल्याजवळ ठेवून जातात. मग कधी कधी त्याचं ओझं होतं.

सामो, The Best लिहीलं आहेस...
काही मुद्दे जे एका वाक्यात मांडलेत, त्यावर सखोल गाभा असलेली पुस्तकं आहेत.
थोडक्यात आणि सुटसुटीत लिहीलंय!

आज आर्ट् ऑफ लिव्हींगच्या रिशी नित्यप्रज्ञा यांची हिंदी भक्तीसुधा गाणी ऐकत होते. आणि सहज गुगलले. २७ डिसेंबर २०२१ ला ते गेले (कोव्हिड मुळे) - असे वाचनात आले. function at() { [native code] }इशय वाईट वाटले. - https://www.newsunzip.com/wiki/rishi-nityapragya/

काय सुंदर गात. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLPMB_AjaOHWGp2z5pUfdyyms4wsxLVA0g

निव्वळ स्वर्गिय गात.

गाणे तर अत्यंत गोड गातातच पण आधी जे किस्से सांगतात ते इतके मनोहर असतात ना. मध्यंतरी ते म्हणजे रिशी नित्यप्रज्ञा कोव्हिडमध्ये गेले असे ऐकण्यात आले. वाईट वाटलेले.
https://www.youtube.com/watch?v=x1MdFmCwl-8&t=3s