नको सांगू कुणा माझी कहाणी

Submitted by द्वैत on 27 March, 2021 - 02:49

नको सांगू कुणा माझी कहाणी

नको सांगू कुणा माझी कहाणी
नको आणूस तू डोळ्यांत पाणी

तसा कळलोच नाही मी कुणाला
तरी गातात ते माझीच गाणी

मनाला त्रास आता देत नाही
किती बघ वेदना झाली शहाणी

कुणी बेटावरी ह्या येत नाही
कशाला रोवशी येथे निशाणी

कधी होती घरे ही माणसांची
कधी राहायचो मी ह्या ठिकाणी

द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users