हाक आभाळाची येता

Submitted by अनन्त्_यात्री on 31 January, 2021 - 06:45

रोरावत्या रूटीनाचे
यंत्र अखंड घुमते
दंतचक्र त्याचे रोज
नवी जखम करते

अनावर त्या रेट्यात
पिचलेल्या माझ्यासाठी
वाटेवरच्या झाडाची
सोबत वाटते मोठी

त्याचा मायाळू संभार
घाले हिरवी फुंकर
रंगीबेरंगी पाखरू
झुले उंच फांदीवर

इवल्याश्या कंठातून
किती तरल लकेरी
हाक आभाळाची येता
झेपावते दिगंतरी

Group content visibility: 
Use group defaults