ऐकणारा कोण आहे?

Submitted by निशिकांत on 7 January, 2021 - 11:24

वादळाची गोष्ट येथे सांगणारा कोण आहे?
भेटला तर, गाव भित्रा, ऐकणारा कोण आहे?

ओळखा घेऊन गोळ्या जागणारा कोण आहे?
आणि झाला आडवा की घोरणारा कोण आहे?

कृष्ण आला धावुनी, हे ठीक झाले, प्रश्न उरतो
पण पणाला पाच पैकी लावणारा कोण आहे?

देव करता अन् करविता वाचण्याला ठीक असते
मायबापाविन मुलांना पोसणारा कोण आहे?

सर्व शास्त्रे, वेद चारी वाचलेले भेटले पण
" कोण आहे मी स्वतः " हे जाणणारा कोण आहे?

बाप मरता, संपदा येईल हाती, आस धरुनी
भोवताली आर्त घिरट्या मारणारा कोण आहे?

फेसबुकच्या वावराने ओळखाया लागलो मी
वाचल्याविन अंगठ्यांना दावणारा कोण आहे?

वाजवावी मंदिरी घंटा नि देवाला पुसावे
सर्व पापी जागती अन् झोपणारा कोण आहे?

वाहता "निशिकांत"ने ओंजळ फुलांची भक्तिभावे
जाणतो हातास दरवळ सोडणारा कोण आहे

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो. क्र. ९८९०७ ९९०२३
वृत्त--व्योमगंगा
लगावली--गालगागा X ४

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users