व्यथेने घातले डोळ्यांतले काजळ कुठे लपवू

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 3 December, 2020 - 22:39

ओळीबद्दल कालिदास चवडेकर ह्यांचे आभार मानून...
(ओळीत जरासा बदल केला आहे )

विकारांची खुळी फोफावती बाभळ कुठे लपवू
( मनाशी चाललेला सावळागोंधळ कुठे लपवू )

नकोश्या वास्तवाचा हात धरल्याने सुखी झाले
हवासा वाटणारा आठवांचा छळ कुठे लपवू ?

निपटण्याची पराकाष्ठा करुन हमखास ओघळते
व्यथेने घातले डोळ्यांतले काजळ कुठे लपवू

फिरवली पाठ पण श्वासांमधे गंधाळते आहे
जिणे उदध्वस्त करणारे जुने वादळ कुठे लपवू

मनामध्ये कुशंकेचा नकोसा गर्भ तर रुजला !
उगवत्या जावळाने वाढली मळमळ... कुठे लपवू

स्वतःचे ऱ्हायचे असते, तुझेही व्हायचे असते
उडालेली मनाची हीच तारांबळ... कुठे लपवू ?

सुप्रिया मिलिंद जाधव

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाह अप्रतीम....
फिरवली पाठ पण श्वासांमधे गंधाळते आहे
जिणे उदध्वस्त करणारे जुने वादळ कुठे लपवू.... तुप्फान...

छान