दखल घेतली कुणीच नाही

Submitted by निशिकांत on 2 October, 2020 - 12:47

दखल घेतली कुणीच नाही
आज ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्त्य साधून ज्येष्ठांच्या व्यथा सांगणारी ही दुसरी रचना पेश करत आहे.:---

दखल घेतली कुणीच नाही
कोण कशाला जमले होते?
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

उदघाटनपर भाषणातुनी
उदासवाणा सूर गवसला
चर्चा, प्रश्नोत्तर सत्रांचा
इथेच होता माग लागला
उत्तर नसलेल्या प्रश्नांचे
वांझोटेपण दिसले होते
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

सुरकुतलेले कैक चेहरे
सार्‍यांची बस एक कहानी
उपेक्षिताचे जगणे भाळी
बंद हुंदके हीच बयानी
चंगळवादी त्सुनामीत का
उन्मळून ते पडले होते
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

सुबत्तेतल्या पिलावळीच्या
मातपित्यांची फरपट होती
असून पैसा, संवादाविन
गुदमर, त्रेधा तिरपिट होती
घर मोठे पण छोटेसे मन
सात्त्य शेवटी पटले होते
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

दिशा ठरवुनी पाचोळ्याला
हवे तसे का फिरता येते?
वारा नेतो त्याच दिशेने
मजबूरीने पाउल पडते
घरास अडचण वाटे ज्यांची
आश्रमवासी बनले होते
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

दात आपुले, ओठ आपुले
उहापोह हा व्यर्थ कशाला?
घरची इज्जत वेशीवर का?
असा वेगळा सूर निघाला
लक्तरांस रेशिम धाग्यांनी
समजूतीच्या शिवले होते
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

ठराव झाला पास शेवटी
दु:ख स्वतःचे स्वतः जपावे
हास्य मुखवटे धारण करुनी
कुरवाळाया दु:ख शिकावे
इच्छमरणाच्या चर्चेने
सत्र वादळी सरले होते
जीर्ण वाळल्या पाचोळ्याचे
का संमेलन भरले होते ?

निशिकांत देशपांडे, पुणे.
मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

उपेक्षिताचे जगणे भाळी
बंद हुंदके हीच बयानी>≥>

उत्तर नसलेल्या प्रश्नांचे
वांझोटेपण दिसले होते>>>>

अगदी हेलावून टाकलेत अशा शब्दांनी