*श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा* - गजानन

Submitted by गजानन on 30 August, 2020 - 11:18

गट ब प्रवेशिका
मायबोली आयाडी: गजानन

बालोपासना (श्रीकलावतीदेवी)

Balopasana.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान

धन्यवाद मंडळी.
या प्रार्थनेला गोड अशी चालही आहे. शाळेच्या वयात आम्ही दर रविवारी सकाळी सात वाजता देवळात बालोपासनेला जायचो. तिथे सुरुवात या प्रार्थनेने होई. या बालोपासनेतल्या सगळ्याच प्रार्थनांना खूप छान शांत अश्या चाली आहेत. रविवार सकाळच्या ताज्या वातावरणात देवळात बसून सगळ्यांनी सुरात म्हणताना/ऐकताना अगदी सूधींग वाटे.

अनु, ओवी वृत्तात आहे का माहीत नाही. जाणकार सांगू शकतील.

धन्यवाद. Happy
बाई, ओवीबद्दल काही सांगू शकाल का? सध्या 'साडेतीन चरण' यापुढचे तांत्रिक काही आठवत नाही.