*श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा* - दिनेश लाटकर - दिनेश लाटकर

Submitted by दिनेश लाटकर on 30 August, 2020 - 10:40

छान!

वा अक्षर सुंदर आहे
पूर्ण आरती.एकदा म्हणायला हवी बाप्पा समोर.
आम्ही आणि बाकी बरेच पब्लिक 3 कडवी म्हणते 6 पैकी.

छान.
आरती एवढी मोठी आहे, हे माहीत नव्हतं.

छान