श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा- मिताली अ गट, वय ९वर्षे

Submitted by _मयुरी_ on 27 August, 2020 - 12:58

गट अ
माझी मुलगी मितालीIMG_20200827_181823.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

छान!

सिरीअसली.. वय वर्षे नऊ.. अर्थात कलेला वय नसते म्हणा.. पण एक नंबर मिताली ! तुझ्या नावाईतकेच तुझे अक्षरही आवडले Happy