*श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा*  sharadg

Submitted by Sharadg on 26 August, 2020 - 08:40

*श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा*  sharadgब गट 
ganeshji 001 (2).jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

किती जणांची अक्षरे सुंदर आहेत !
स्पर्धेचं अवघड आहे>>>>> अगदी हेच मनात आलं. संयोजकांवर मोठीच जबाबदारी आहे इतकी छान छान अक्षरं!