श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - हरचंद पालव

Submitted by हरचंद पालव on 26 August, 2020 - 08:32

माझं हस्ताक्षर अजिबात चांगलं नाही. तरी वाटलं, उत्साहाच्या भरात आपणही भाग घ्यावा. निदान माझं अक्षर बघून एखाद्याचा न्यूनगंड पळून जाईल आणि भाग घेण्याची इच्छा होईल. तसे झाल्यास मी ही स्पर्धा इथेच जिंकलोय!

hp.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

जमलंय.
माझेही अक्षर खराब आहे पण मी लिहून पोस्ट करणार होतोच आज, उद्या. तुम्ही आधी नंबर लावलात.
तुमचं अक्षर आधी खूप छान असावे असे वाटतेय.

निदान माझं अक्षर बघून एखाद्याचा न्यूनगंड पळून जाईल आणि भाग घेण्याची इच्छा होईल. तसे झाल्यास मी ही स्पर्धा इथेच जिंकलोय! >>>

जिंकलात! उद्याच टाकतो माझी प्रवेशिका

वा मानव आणि हर्पेन, शुभेच्छा आणि धन्यवाद.
अस्मिता, धन्यवाद. खरंय, पूर्वी जरा बरं होतं अक्षर. सध्या हात नीट स्थिर राहत नाही (फक्त लिहिताना, सवय नसल्याने)

निदान माझं अक्षर बघून एखाद्याचा न्यूनगंड पळून जाईल आणि भाग घेण्याची इच्छा होईल. तसे झाल्यास मी ही स्पर्धा इथेच जिंकलोय!>> छान विचार!

चांगले लिहिलेय. स्पष्ट आणि कुठेही गिरवणे किंवा खाडाखोड नाही.

>> पूर्वी जरा बरं होतं अक्षर. सध्या हात नीट स्थिर राहत नाही (फक्त लिहिताना, सवय नसल्याने)

तसे असेल तर खूपच छान अक्षर म्हणेन मी.

स्पर्धा नाही. हा तर सुंदर हस्ताक्षरारांचा मेळाच भरलाय जणू.

हस्ताक्षर आवडले. त्यामागची भावना तर खूपच.

अवांतर - आता उदाहरण देता येणार नाही पण आपले प्रतिसाद आवडतात. विनोदबुद्धी तीक्ष्ण आहे तुमची.

प्रयत्न आणि त्यामागची भावना आवडली. हात थरथरत असावा लिहिताना. अक्षर खरोखर चांगले आहे. पण काटकुळे आहे. म्हणजे एकमितीय आहे. त्याला जाडी नाही. एक तर ज्या साधनाने लिहिले आहे त्याचे निब अथवा टोक thin असावे अथवा हातात ऊर्जा नसावी. लिहिताना कागदावर दाब देता आला नसावा. पण जर शाईचा फ्लो चांगला असेल तर वर वर लिहिले तरी ठळक उमटते. असो.
या स्पर्धेच्या निमित्ताने अनेक हस्ताक्षरे "वाचायला" मिळाली. काही अंदाज, ठोकताळे बांधायला, अनुभवायला मिळाले. काही पडताळण्या मनाशीच करून बघता आल्या. माझीच काही प्रमेये दुरुस्त करता आली. त्यासाठी संयोजकांचे आभार.

हीरा, तुमचा प्रतिसाद अतिशय उद्बोधक आहे. तुमच्या मुद्द्यांचा विचार करून नक्कीच अक्षर सुधारायचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद!

छान आहे की.. मी वाचू शकतो. तुम्ही तिथे वाचायचे आमंत्रण दिलेत त्यामुळे मी अगदी गूढ काहीतरी वाचायला मिळेल या अपेक्षेने आलेलो Happy

हस्ताक्षर आवडले. त्यामागची भावना तर खूपच.>>>>>+१११
माझा आवडता श्लोक आहे हा. मनातल्या मनात म्हणा, मोठयाने म्हणा, चुकून कानावर पडू द्या, ऐकलं की कसं प्रसन्न वाटतं.

ट्युलिप, मामी आणि जाई, प्रतिसादाबद्दल आभार!
जाई, हो डाव्या हाताने लिहिलं आहे.

Pages