श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - सचिन -आसा.

Submitted by आबा. on 25 August, 2020 - 03:31

आसा छान आहे अक्षर.
फोटो नीट फोक्सड वाटत नाही, परत एकदा काढता आला तर बघा.

जबरदस्त लिहिलेय.

फॉटोबद्दल वर जे म्हटले गेले त्याशी सहमत. परत फोटो टाका.