श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - Mrunali.samad

Submitted by mrunali.samad on 24 August, 2020 - 05:44

श्रवू, तरी पूर्ण नाही लिहिता आले, दोन ओळी राहिल्या शेवटच्या.
मुलगी काही लिहु देईना.मग जितके लिहिले तितकेच पोस्ट केले.

+१

छान

Pages