बोलणारा बोलतो

Submitted by निशिकांत on 30 July, 2020 - 23:33

( जुल्काफिया गझल )

बोलणारा बोलतो
ऐकणारा ऐकतो

हेच चाले या जगी
चोरणारा चोरतो

प्रेम? छे! व्यवहार हा
तोलणारा तोलतो

जाहली हुंडाबळी
जाळणारा जाळतो

रोज हप्ता पोंचतो
गाळणारा गाळतो

काय कवितांची दशा
वाचणारा ऐकतो

कायद्याचे काय हो
पाळणारा पाळतो

आजची आंदोलने
भुंकणारा भुंकतो

आणली बंदी तरी
थुंकणारा थुंकतो

काव्यगोष्टींची तर्‍हा
ऐकणारा झोपतो

रेस्ट कर"निशिकांत "तू
राबणारा राबतो

निशिकांत देशपांडे. मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३

वृत्त--कादंबरी
लगावली--गालगागा गालगा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप छान