विचारू नको की कुठे मी निघालो

Submitted by द्वैत on 28 June, 2020 - 04:33

विचारू नको की कुठे मी निघालो

विचारू नको की कुठे मी निघालो
जिथे वाट जाते तिथे मी निघालो

नव्याने करू एक सुरुवात आता
अश्या शक्यतांच्या पुढे मी निघालो

तिने सोडले रे जरी नाव घेणे
तरी मूक चर्चेमध्ये मी निघालो

मला जीवनाचा किती लोभ आहे
दगाबाज श्वासांकडे मी निघालो

जरा ठेव विश्वास सरणावरी ह्या
खरे बोलतो मी खरे मी निघालो

उभा जन्म होती इथे सोबतीला
तिथे ती नसावी जिथे मी निघालो

- द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users