जगून उत्तर

Submitted by मनोजकुमार देशमुख on 17 June, 2020 - 05:19

जगण्याला या जगून उत्तर
डोळ्यात सरळ बघून उत्तर

लाख समस्या असती भयंकर
मिळेल का मग पळून उत्तर

शत्रू असा तो क्रूर वागता
द्यावे घरात घुसून उत्तर

बाळाचा तो प्रश्न भाबडा
बालक व्हावे फसून उत्तर

ज्योत विचारी काय प्रेम ते
पतंग देतो जळून उत्तर

परीक्षेस त्या अशी तयारी
प्रश्नाला त्या कसून उत्तर

मृत्यू असा हा हाक मारिता
अखेर द्यावे हसून उत्तर

Group content visibility: 
Use group defaults