भरून प्याले मीच घ्यायचे

Submitted by निलेश वि. ना. शेलोटे on 17 June, 2020 - 02:16

मनात काही भास ठेवतो
स्मरून त्यांचा वास ठेवतो

दडून मीही खोल भावना
उरात आता खास ठेवतो

बरेच माझ्या वार काळजा
खुशाल तेही त्रास ठेवतो

कळून स्वप्ने व्यर्थ आजही
कशास खोटी आस ठेवतो

भरून प्याले मीच घ्यायचे
मलाच का मी दास ठेवतो

निलेश गा तू धुंद जीवना
जपून कोठे श्वास ठेवतो

निलेश वि. ना. शेलोटे
वृत्त:- चारूलक्षणा
(लगालगागा गालगालगा)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users