थोडं शहिद

Submitted by राजेंद्र देवी on 21 May, 2020 - 22:43

थोडं शहिद

खूप केली ऐश मना
थोडे जगून बघ
वास्तवाचे हे जग
डोळे उघडून बघ

सोड संकुचित बाणा
कुपमंडुका बाहेर ये
परिस्थितीशी कर दोन हात
थोडे लढून बघ

घे आदर्श सैनिकांचा
घे आदर्श सेविकांचा
घेऊन शिर तळ हाताशी
तू पण लढून बघ

नकोत कोणती शोर्य पदके
नकोत कोणती चर्चा
मानवतेचा घे वसा तू
थोडे शहीद होऊन बघ

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users