रात्रच नसावी

Submitted by राजेंद्र देवी on 21 May, 2020 - 21:28

रात्रच नसावी

कशाला आठवण ऊसवावी
त्या पेक्षा ती रात्रच नसावी

फिरून फिरून येतो
रातरणीचा गंध
शहारून टाकनारी
हवा कुंद नसावी
त्या पेक्षा ती रात्रच नसावी

फिरून फिरून येते
घुंगराची छनछन
करून मनाची मैफल धुंद
थिरकणारी गिरकी नसावी
त्या पेक्षा ती रात्रच नसावी

लहरून येते मदमस्त साकी
भरून टाकते प्याला बाकी
मदहोश करून टाकणारी
नजर बंद नसावी
त्या पेक्षा ती रात्रच नसावी

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users