एैकवाया हाल आता सूर व्हावे

Submitted by निलेश वि. ना. शेलोटे on 21 May, 2020 - 06:07

आठवांचे का मनी काहूर व्हावे
का अशी स्वप्नातही तू दूर व्हावे

जाळने काही असे नाजूक होते
आरतीचा मी जणू कापूर व्हावे

पेटने ते चुंबनाने काय सांगू
हाय ओठी मीच तेव्हा धूर व्हावे

लावले आरोप होते घोर ज्यांनी
द्या पुरावे बोलता का भूर व्हावे

एैकती आक्रोश आता कोण येथे
एैकवाया हाल आता सूर व्हावे

गायकी एैसी असावी वेदनेची
भावनांनी आसवांचा पूर व्हावे

निलेश वि. ना. शेलोटे
वृत्त:- मंजुघोषा
(गालगागा गालगागा गालगागा)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users