एवढे देऊन जा

Submitted by किमयागार on 19 May, 2020 - 09:19

जायचे आहे तुला तर एकदा येऊन जा
दोन ओळी भैरवीच्या एकदा गाऊन जा.

गंजण्याआधी तुझा हा रंग मज लावून जा
अन् कुंचला ही तुझा तू मजकडे ठेवून जा.

रंगला रंगात साऱ्या रंग माझा सावळा
सावळ्याची सावळी तू सावली होऊन जा.

चल जरा मांडून पाहू काय चुकले नेमके
हे चुकांचे पान माझ्या तेवढे फाडून जा.

जर तुला सुचलेच काही तर मला सांगून जा
जीवघेणे मौन हे तू एकदा सोडून जा.

----------मयुरेश परांजपे----------
१९/०५/२०२०

Group content visibility: 
Use group defaults