बंधन

Submitted by राजेंद्र देवी on 6 May, 2020 - 12:42

बंधन

करून तुझ्या हृदयाची चोरी
उजळ माथ्याने फिरतो आहे
तुला भेटण्यासाठी
रात्रं दिवस झुरतो आहे

रोज पाहून वाट उपवनी
पाहतो ताटवे फुलांचे
ऐकतो मी भ्रमर गाणी
मरगळलेल्या आयुष्यात
मिळवतो मी संजिवनी

बस कर आता स्वप्नात येणे
वेळ झाली आयुष्यात येणे
चुकवून टाक नक्षत्रांचे देणे
गुंतवून टाक विवाह बंधनाने

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users