पत्रिका

Submitted by राजेंद्र देवी on 3 May, 2020 - 02:51

पत्रिका

कोणतेच दुःख मला नव्हते
एव्हढेच की सुखही नव्हते

अंगिकारले जरी सत्यवचन
वृथा बोलणे रक्तात नव्हते

जीवास जीव लावावा वाटले
जिवाभावाचे जिवलग नव्हते

का ग्रहताऱ्यास दोष देऊ
पत्रिकेत आखलेले घर नव्हते

आठवणीत गेल्या भेटी गाठी
जगाला मी जगतो माहीत नव्हते

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users