कोरोना

Submitted by bvijaykumar on 5 April, 2020 - 09:59

'कोरोना' अर्थात 'कोविड-१९' विषाणुबाबत शास्त्रशुध्द माहिती हवी आहे ....... जाणकारानी प्रकाश टाकावा

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

हा प्रतिसाद टाकला ... आणि स्वतःच शोधता शोधता कोरोनावर एक मी पुस्तक लिहिलं
" कोरोना : भयप्रद-भयकंपित इतिहास ' नावाचे