पुलदैवत!!

Submitted by १८तन्वी on 5 April, 2020 - 01:39

हसवता हसवता हळुवारपणे वास्तवाची जाणीव करून देणारा अन् डोळ्यांच्या कडा ओला करणारा हा असामी!!!
खरंतर त्यांच्या चित्राखाली काही लिहीण्याची गरज नाही पण ‘पुलदैवत’ हा शब्द मला प्रचंड आवडला.
मराठी शब्दकोशात नसलेला पण समस्त मराठी माणसांच्या मनातील भावना सांगणारा हा शब्द!!!

69683500_2465734716821466_1607229315383033856_o.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे. पण हे अगदी म्हातारपणीचे दिसते. जरा थोडे आधी ते जसे दिसत तसे काढलेत तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व जास्त चांगले उठून दिसेल. चित्र चांगले आहेच पण पुलंचा जो फोटो याकरता संदर्भ म्हणून वापरला असेल त्याबद्दल म्हणतोय.

@ फारएण्ड - मला पु लं चं कारुण्याची थोडीशी झलक असलेलं चित्र हवं होतं म्हणून हे निवडलं. जसं मी लिहिलंय सुरुवातीला तसं!