हजारदा लिहून एक ओळ खोडली

Submitted by जयदीप. on 12 February, 2020 - 07:47

हजारदा लिहून एक ओळ खोडली
तुझ्याकडे बघून एक ओळ खोडली

मनातल्या मनात मी सुगंध ठेवला
गुलाब वापरून एक ओळ खोडली

उगाच मी दिशा दिशा पुसून टाकल्या
चुकून मी चुकून एक ओळ खोडली

बराच वेळ घेतला निरोप द्यायला
पुन्हा पुन्हा रडून एक ओळ खोडली

जसे सुचेल मी तसे लिहायला हवे
म्हणून मी अजून एक ओळ खोडली

जयदीप

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users