पावसा अंगी तुझ्या नाना कळा - तरही

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 27 December, 2019 - 08:58

रंगवत जातोस विश्वाचा फळा
(पावसा अंगी तुझ्या नाना कळा)

सोडले आहे जगाने मोकळे
काचतो आहे मनाचा सापळा

निर्णयाचा बार उडवावा कसा?
फुटत नाही संभ्रमाचा भोपळा

दुःख जेव्हा परतते व्याजासकट
केवढा येतो स्वतःचा कळवळा

आत्महत्येला कुठे होते सजा?
दाबला होता स्वतःचा मी गळा

जख्ख म्हातारे उभे नैराश्य हे
कोंब इच्छांचा अजुनही कोवळा

मीच माझी कबर आहे खोदली
मार्ग माझा निवडला मी वेगळा

सुप्रिया मिलिंद जाधव

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाह! खासच!
रंगवत जातोस विश्वाचा फळा
(पावसा अंगी तुझ्या नाना कळा)...........हे ही अगदी सुंदर.

सर्वच शेर आवडले

आत्महत्येला कुठे होते सजा?
दाबला होता स्वतःचा मी गळा................. वाह

मीच माझी कबर आहे खोदली
मार्ग माझा निवडला मी वेगळा फारच सुंदर

हे जास्त आवडले