मनाच्या भ्रमरा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 25 December, 2019 - 12:46

मनाच्या भ्रमरा
**********
मनाच्या भुंग्याला
फार भुणभुण
थांबते सुमन
पाहूनिया
.
मनाचा हा भुंगा
करे वणवण
मधाचे सेवन
करण्याला
.
मनाचा भुंगा रे
बहु मिरवतो
सुखाला कष्टतो
रात्रंदिन
.
मनाचा भुंगा न
जुमाने कुंजर
मद गंडस्थळ
चाखायला
.
मनाचा भुंगा
मरे कमळात
थोर आसक्तीत
दबूनिया
.
मनाच्या भ्रमरा
जाय दत्त पदी
काय तू ते अंती
कळण्यास
.
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users