उठा उठा अरुणोदय..

Submitted by Happyanand on 18 December, 2019 - 04:03

निशेच्या गर्द अंधकारमय गर्भातून
प्रभाकराचा जन्म झाला.
नभी साद घालती पाखरे
उठा उठा अरुणोदय झाला..
उठा उठा अरुणोदय झाला....
भगवी शाल पांघरून
सूर्य हा नभी अवतरला.
नेसून हिरवा शालू
धरती उभी त्याच्या स्वागताला.
उठा उठा अरुणोदय झाला..
उठा उठा अरुणोदय झाला....
निळ्याशार सागरात
लाटांचा उन्माद झाला.
काल अस्तास गेलेला
रवी आज पुन्हा उगवला.
उठा उठा अरुणोदय झाला..
उठा उठा अरुणोदय झाला....
हाक देती हंबरूनी
गोठ्यात गुरे वासरे.
खोप्यात करती चिवचिव
सारी चिमनपाखरे
बगळ्यांचा थवा हा नभी उडाला.
उठा उठा अरुणोदय झाला..
उठा उठा अरुणोदय झाला....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users