लग्ना नंतर

Submitted by Swamini Chougule on 10 November, 2019 - 00:08

लग्ना नंतर परतलेली मुलगी

का हो इतकी जड होते

आपलं घर समजून ती

घरी परत येते

सासरी झालेल्या जखमांनी

ती व्यथित होते

लग्ना नंतर परतलेली मुलगी

का हो इतकी जड होते

माहेरी आधार मिळेल

म्हणून ती आशा करते

आधार सोडा पण ती

सहानुभूती ला ही पारखी होते

लग्ना नंतर परतलेली मुलगी

का हो इतकी जड होते

बाप नीट बोलत नाही

आई तर दुसरी सासू होते

भाऊ तर विचारात ही नाही

बहिणी साठी गौण होते

पूर्ण कविता पुढील link वर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users