बंध मैत्रीचे

Submitted by धनू.. on 5 November, 2019 - 11:37

बंध मैत्रीचे..

मैत्रीच्या ऊक्त्या असतात महान,
अनूभवाची शिदोरी मात्र होती लहान..

तो एक दिवस आला खास,
मिळेल मित्र मैत्रीणी दिलखुलास..

आपला मित्र परिवार आहे कुटुंब समान,
वेळ प्रसंगी कोणी नाही पण मित्रच देतील आधार..

अशीच राहो मैत्री आपली,
एकमेकांना जपणारी...

घेऊ आज वचन सारे,
या बंधातून नाही जाऊ देणार वारे..

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults