विडंबन

Submitted by Aditiii on 30 September, 2019 - 02:58

विडंबन

बहिणाबाईंची क्षमा मागून

माझं दुःख माझं दुःख
व्हाट्सअँप स्टेटस ला लावलं

माझं सुख माझं सुख
एफबी इन्स्टा वर मांडलं

चहू कडून लाईक्स येता
मन माझं सुखावलं

कुणी पुसे काय झालं
कुणी देतसे रिप्लाय

एक क्षण का होईना
पण लक्ष मी वेधलं

गरज पडे रोज रोज
लोकांच्या अप्रूव्हल ची

सुख असो दुःख असो
सवय वेशीवर टांगायची !!!!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जमलंय Happy