आरसा

Submitted by सामो on 21 September, 2019 - 20:26

"तुला माझ्या प्रेमाची पर्वाच नाही!" - लटक्या रागाने , आपले गोबरे गाल फुगवत या महीन्यात पाचव्यांदा तरी नंदिनी हे उद्गारली.
यावेळेस मात्र मी जय्यत तयारीतच होतो.
मी उठलो. मेजावरचा तिचा सुबक आरसा घेऊन तिच्याजवळ गेलो आणि आरसा तिला देत मिष्किलपणे म्हणालो - "बाईसाहेब, हा प्रश्न तुम्ही योग्य व्यक्तीला का बरे नाही विचारत?
तुझ्या सर्व तक्रारी उपकचेरींना धाडण्याऐवजी, मुख्य कचेरीलाच धाड ना.
तुझे सर्व भावनाप्रधान, संवेदनशील मुद्दे हाताळण्यास मला तरी बघ बुवा हीच व्यक्ती योग्य आणि जबाबदार वाटते. तुझे काय मत आहे" ; )

वाचकहो, तुम्हाला वाटत असेल तोच आरसा माझ्या डोक्यावर आदळून त्याचे शंभर तुकडे झाले असतील नाही का? पण थांबा खरी गंमत तर पुढेच आहे. अहो बाई आणि आरसा एकत्र आल्यावर जे होतं तेच झालं. आरसा देतेघेतेवेळी क्षणभराकरता नंदिनीचे लक्ष तिच्या प्रतिबिंबाकडे गेले. तिचे चित्त विचलित झालेच आणि ती अगदी मंत्रमुग्ध होऊन स्वतःच्या प्रतिबिंबाकडे पहात राहीली.

आणि त्या पळभरात चतुर अस्मादिकांनी पोबारा केला. : )

_________वरील उतारा खालील कवितेचे स्वैर भाषांतर आहे_________________

Intimates by D H Lawrence

Don't you care for my love? she said bitterly.
I handed her the mirror, and said:
Please address these questions to the proper person!
Please make all requests to head-quarters!
In all matters of emotional importance
please approach the supreme authority direct! -

So I handed her the mirror.
And she would have broken it over my head,
but she caught sight of her own reflection
and that held her spellbound for two seconds
while I fled.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तुम्ही पूर्वी कधीतरी लिहून अन्यत्र प्रकाशित केलेलंच लेखन इथे पुन्हा प्रकाशित करताय की हे नवीन लिहिलं आहे?

आधी लिहिलेलं असेल, तर एक वाचक म्हणून प्रश्न.
आपलंच जुनं लेखन काही काळाने पुन्हा वाचताना त्याबद्दल काय वाटतं?

@भरत,

अन्यत्र प्रकाशित केलेले इथे संकलित करते आहे. पण पूर्वीचे रद्दी किंवा अगदीच बाळबोध लेख टाळते आहे. माबो संस्थळाची प्रकृती मला ललित प्रधान व कविताप्रधान वाटली. वाचक सर्व वयोगटातले वाटतात. ते लक्षात घेउन, माझे फक्त ललित टाकले आहेत. देव्युपासना , इनोव्हेशन सारखे किंचित रुक्ष/ माहीतीप्रधान लेख टाकत नाहीये. तसेच 'फक्त प्रौढांसाठी' छाप ललित/लेख देखील टाळते आहे.
.
पूर्वीचे लेखन वाचताना कधी मजा येते तर कधीकधी (बरेचदा) काटा येतो ( cringe), अगदीच अजिबात वाचण्याचे धाडस होत नाही.