ध्येयवेडा माणूस (गझल)

Submitted by @गजानन बाठे on 20 September, 2019 - 11:52

ध्येयवेडा माणूस (गझल)
स्वप्नात जगण्याचा अधिकार मला आहे,
कोण जाणे काय नशा, भिजण्यात मला आहे.

वेचूनी चांदणे मी ओंजळीत घेत जातो,
दिव्यापरी कधी का जळण्यात मजा आहे.

दिसली कधी फुले की परडीत त्यांस घ्यावे,
जाई, गुलाब,जुई, गंधात मर्म आहे.

फुलपाखरू मुले ही, संचार मुक्त राहो,
हरवून मी स्वतः ला हरण्यात गर्व आहे.

बांधूनी देऊळे ही ,दगडात भाव पाहे,
जोडलीत माणसे मी माणसात देव आहे.

स्वप्नात जगण्याचा अधिकार मला आहे,
कोण जाणे काय नशा, भिजण्यात मला आहे.

गजानन बाठे

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users