कवितेचा दिवस

Submitted by सामो on 17 September, 2019 - 15:31

क्वचित एखादा wistful अन विरही दिवस उगवतो. कुंडलीतील १२ व्या , सर्व boundaries, भिंती गळून पडणार्‍या घरात माझा भ्रमण करणारा चंद्र आलेला असतो. शहाण्या ज्योतिष्यांनी आधीच warn केलेले असते - Spin slow, vortex ahead. अंतर्मुख होण्याचा काळ आहे. अन खरच अनुभवास येते ही अंतर्मुखता. काहीतरी हरवल्याची, दुरावल्याची तीव्रमनस्क जाणीव घेऊन येते. background ला सतत मंद स्वरात गुणगुणल्यासारखं एक deep longing मनात गुणगुणत रहातं. बरं कोणासाठी, किंवा कशासाठी, काय हरवलय म्हणून हे longing आहे ते देखील काही केल्या कळत नाही.
मात्र पक्ष्यांना ज्याप्रमाणे instinctively स्थलांतराचे ज्ञान होते त्याच instinctively मला काही विशिष्ठ गाण्यांची ओढ दाटून येते. "विरहीणी" येस्स .. wistful बंगाली बाऊल संगीत ऐकावेसे वाटू लागते.
.
आज सजन मोहे अंग लगा लो,
जनम सफल हो जाए ...
हृदय पीडा, देह की अग्नी,
सब शीतल हो जाए|
.
आहाहा गाणं ऐकतानाच डोळे झरु लागतात. सैरभैर होते मी.
.
प्रेमसुधा इतनी बरसा दो, जग जलथल हो जाये ...
या ओळीतील उत्कट विरहीणीची व्यथा, दु:ख mysteriously खेचून घेते, अगदी त्याशी तादत्म्य पावते मी.
हा दिवस कवितांचाही असतो .... नव्हे १००% असतो.
.
"युगामागुनी चालली रे युगे ही
करावी किती भास्करा वंचना
किती काळ कक्षेत धावू तुझ्या मी
कितीदा करु प्रीतीची याचना"
वा!! हा दिवस असतो, पृथ्वीची प्रीती, ओढ अन सूर्याकरताचे आकर्षण अनुभवण्याचा, समजून घेण्याचा. मुख्य म्हणजे अप्राप्यतेतून टोकेरी झालेला eros समजण्याचा.
.
गमे की तुझ्या रुद्र रूपात जावे
मिळोनी गळा घालुनीया गळा
तुझ्या लाल ओठातली आग प्यावी
मिठीने तुझ्या तीव्र व्हाव्या कळा
.
एकीकडे असे वाटत असते Ego ची प्रत्येक भिंत गळून पडावी, अन जशी मीठाची बाहुली समुद्राच्या खार्‍या पाण्यात विरघळून जाते तसे कुणाच्यात तरी किंवा कशाच्यात तरी विरघळून जावे. म्हणजे काय ते कळत नाही, कोणात-कशात एकरुप व्हायचे ते दिसत नाही, पंचेंद्रिये तोकडी पडतात पण मनाचे(चंद्र) longing थांबत नाही.
.
अशा वेळी उपाय चालत नाहीत - coffee घेणे, walk घेणे, TV, Internet कशात म्हणून मन रमत नाही. मग सर्व दूर करुन मी माझ्या कल्पतरुकडे - कवितेकडे वळते. अन काय सांगू जे कधीही normal/ordinary दिवशी सापडले नसते असे काही मला गवसते. एका बुद्धीस्ट Smile कवयित्रीने लिहीलेली अफाट उत्कट अन प्रर्थनासदृश शांतवणारी कविता. मला कळते कोणत्यातरी प्रतलावर मला कळते - This is my chance...tuning to Pisces love- Pisces (venus) lover - energy. कविता वाचल्यावर मी अगदी शांत होऊन जाते.
.
lake-and-maple-jane-hirshfield ही ती कविता असते. कवितेची सुरुवातच असते -
.
I want to give myself
utterly
as this maple
that burned and burned
for three days without stinting
"give myself utterly" , मेपलचं पान पिवळं-लाला लाल बुंद होऊन गेलं आहे पण ना कडवटपणा ना भीती फक्त एक स्वीकार- केवढी जादू आहे माझ्या मनस्थितीशी tune होणारी , तंतोतंत शब्द्बद्ध करणारी ही सुरुवात ...... एका प्रार्थनेची (१२ वे घर) सुरुवात....हा विचार करत मी पुढे वाचू लागते अन कवितेत फक्त deeply absorb होत जाते. माझा श्वास-प्राण-मन शांतवत कविता माझ्यात भिनत जाते.
.
In the still heart,
that refuses nothing,
the world is twice-born—
two earths wheeling,

.
.
let go-let go-let go

मला तरी अजुन नीट माहीत असलेली पण २ दा न जन्मलेली व्यक्ती भेटायची आहे. कधी तीव्र आजारपणातून उठून तर कधी डिव्होर्स (घटस्फोट्)च्या पश्चात, कधी स्वतःच्या अपत्याचा मृत्यु या दुर्दैवाशी सामना करुन, पण प्रत्येक जण २ दा जन्मलेला पाहीला आहे. अशी घटना घडण्यापूर्वी एक अगदी भिन्न व्यक्ती अन घटनेपश्चात एक अत्यंत वेगळे व्यक्तीमत्त्व - होय विशिष्ठ प्रतलावरील पुनर्जन्मच असतो.
.
मला खात्री पटलेली आहे योग्य ते stars align झाले, की फक्त प्रेमिकच भेटतात असे नाही तर आयुष्यात अनवट अन खास आपल्याकरता लिहीलेल्या कविताही अशाच मुहूर्तांवर आपल्याला भेटतात. कविता परत परत वाचून रॅशनल (विवेकपूर्ण) अन व्यवहारी पातळीवरुन खोलात हाडात उतरवायची आहे. या कवितेचे पापुद्रे उलगडून तिच्यातील अमृत रक्तात झिरपवायचे आहे.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

you entice, invite
tease and tempt
you ignite the fire
'nly you're to blame
.
how curiously though
when I meet you halfway
you're the First one
to turn and shy away
.
kind of game it is
can we stop playing
either you stop igniting
or I cease burning

I Felt gentle touch of fire,
fragrant breath of Jasmine
burning warmth of desire
on my cheek when you kissed me
.
Best part of our kiss,
were those little obscenities
That you almost whispered in my ear
and only I happened to hear

Oh time, the great thief!
Why have you stolen my youth?
Give it back to me
No you will not listen like that
Let me annihilate you
Let me immerse myself each day
in work or hobby
Let me touch the eternity, the sublime
each day
You will have no power on me that way!!!

No! No, it’s not a lament;
It’s out and out contempt
Most times than not,
Gestures're spread across
Mediocre thick dwarfs,
Selfish, little and crass
People with small mind,
Like Pearls before swine

Ever seen trembling, shaking,
weak hands of an old person?
Same hands must've fed good food
and taken care of someone!
.
Same hands must have been
held fondly in another pair.
The very hands must have
lit a candle in the darkest hour!
.
Same hands must have
wiped tears from someone's cheeks
Same hands must have been
passionately caressed and kissed!
.
Lets peep back in time and see
the beauty created by these hands
Lets be little gentle, kind, helping
to trembling , shaking weak, old hands!

Words....
.
Warm, fragrant delicious
(Like) cookies out of oven
they call out and becon
__
(Like)meditational chants
serene, wise and calm
sometimes act like balm
____
cold, cutting and sharp
(Like) snowy needles from roof
they stand stiff and aloof
_____
cold, green , hateful and vile
(Like) a slithering, slimy reptile
they are poisonous and deceptive
________
(Like) wild butterfly kisses
passionate and warm
they are full of charm
________
(Like) a ripe, regular paycheck
warm promising and unfailing
they are endlessly reassuring
________
But silence is a different game
boundless like a snowy plane
it is profound-complete-pristine-impeccable-virgin -healing - everything!

At the tender age of seventeen
I experienced a sharp aching
At forty still it shoots in my heart
now it's dull n aches different spot
.
At tender age of seventeen
I first found my wild heart
now too it remains un-caged
albeit a little wiser and tamed
.
but time, old man couldn't steal
your smile being one of few things
Now also when I encounter it still
My heart goes furious somersaulting

I wish to write a poem about
that speechless, aching tenderness,
we only feel at quietest night
and cannot share with each other .................. (1)
.
.
I wish to write a poem about
the lush green prairies of singing birds.
our palms turn into,
when we cup them in each other's palms ............................ (2)
.
.
I wish to write a poem about
the trembling, iridescent flame
that lights up the whole world
when suddenly in a day
our eyes meet while hearts cease beating. ........................(3)
.
.
I also wish to write a poem about
your beautiful smile n two kind eyes,
resembling an earnest prayer,
enveloping me in
an innate, eternal goodness ...............................(4)

When I read an exquisite poem..........
.
I get all dizzy , it feels so porous
to go about work n everyday-chores
.
Like an exquisite heady scent it wafts
Through my mind my soul n my heart
.
Almost I forget all world around me
Head goes round n round like a wheel
.
If I may have to incarnate again
'll choose my passion for each such poem

Let me untangle carefully
knots of your being
Let me fold impeccably
thoughts of your mind...... (1)
.
Cleaning n shining
your psyche is an art
I can dust off the corners
of your heart...................(2)
.
This is how I make
love to my man,
No wonder A Virgo
Native I am.

नाही सध्या गुरु जातोय ११ व्यात Happy
चं पं नॉट शुअर पण हो क्रिएटिव्हिटी पहाता त्या काळात म्हणजे कविता केलेल्या तेव्हा, शक्य आहे.

मला खात्री पटलेली आहे योग्य ते stars align झाले.......झिरपवायचे आहे.>> अप्रतिम लिहीलंय गं.
तुझ्या प्रतिसादात लिहीलेल्या कविता पण इतक्या सुंदर आहेत.. असं वाटलं काहीच प्रतिसाद मी लिहू नये Happy
कधीतरी खरंच नि:शब्द व्हावं असं वाटतं. आभाळभर हुरहुर दाटते, उगम न कळलेली. गुलजार अश्या वेळी जवळचे वाटतात.

खूप सुंदर सामो...
पुन्हा, पुन्हा वाचाव्यात अशा आहेत कविता...