भविष्य

Submitted by झुलेलाल on 12 September, 2019 - 08:43

वर्तमानपत्रातले रोजचे राशिभविष्य सकाळी पहिला चहा घेण्याआधी वाचून घ्यावे असे माझे ठाम मत झाले आहे. तसे केल्याने त्या दिवसाच्या भविष्यानुसार वागण्याची आखणी करता येते. त्याचे दोन फायदे असतात. पहिला म्हणजे, भविष्यानुसार आपण त्या दिवशीच्या वागण्याची आखणी केली तर वर्तमानपत्रांनी वर्तविलेले भविष्य तंतोतंत खरे ठरविता येऊन भविष्य वर्तविण्याच्या विद्या किंवा शास्त्रावर आपला विश्वास बसतो, आणि दुसरे म्हणजे, आपले त्या दिवसाचे वागणे केवळ रामभरोसे रहात नसल्याने व कोणा तरी शास्त्राच्या मार्गदर्शनाखाली घडणार असल्याने त्या वागण्याचे जे बरेवाईट परिणाम होणार असतात, त्याचे वाईट वाटत नाही. उलट, तसे घडणार हे भविष्यातच लिहिलेले असल्याने जे घडले ते तसे घडणारच असल्याने आपण त्या टाळूच शकलो नसतो ही भावना दृढ असल्याने परिणाम स्वीकारण्याचे धाडस प्राप्त होते.
तरीही, वैद्यकीय उपचाराबाबत आपण सेकंड ओपीनियन घेतो, तसे घेऊन दिवसाच्या वागण्याची त्या भविष्यानुसार आखणी करणे आणखी चांगले असे माझे स्वत:चे मत आहे.
त्यासाठी ही पोस्ट!
उदाहरणार्थ, ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये आज माझ्या राशीच्या ‘भविष्या’त म्हटले आहे की, ‘कमी पडू नका. आपले काम साधून घ्यावे. ‘लेकी बोले सुने लागे’ करावे लागेल!’
आता, एक तर, आजचे हे राशिभविष्य मी अर्धा दिवस उलटल्यानंतर वाचले. म्हणजे, ते खरे ठरविण्याचा अर्धा दिवस वाया गेला. म्हणजे, या क्षणापर्यंत या भविष्यानुसार काही घडलेले नाही.
आता उरलेल्या अर्ध्याच दिवसांत हे भविष्य खरे ठरवावे लागणार आहे. वेळ कमी असल्याने व ‘कमी पडू नका’ असे भविष्यातच म्हटलेले असल्याने, पुढच्या अर्ध्या दिवसात ते खरे ठरविण्यासाठी काय करावे हा प्रश्न पडला आहे.
... त्यासाठी ‘सेकंड ओपीनियन’ हवे आहे!!

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

राशीभविष्यामध्ये जास्तीतजास्त गोष्टी Positive दिलेल्या असतात. त्याचाही आपल्याला एक फायदाच होतो.