सिंपल अ‍ॅण्ड स्वीट

Submitted by sneha1 on 27 July, 2019 - 23:38

कसे आहे? Happy

IMG_4923 - Copy - Copy_0.JPG

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे.
थोडिफार माहितीसुद्धा सोबत दिली तर अधिक बरे होईल - जसे की कशावर चितारले, ब्रश साईज आणि कलर कुठले वगैरे हेमावैम.

धन्यवाद सगळ्यांना !
अज्ञानी , कॅनव्हास वरती पेंट केले आहे. ब्रश फक्त ब्राऊन फांदीसाठी वापरला, मिडियम असावा. बाकी सगळे पॅलेट नाइफ ने केले.
अ‍ॅक्रिलिक कलर्स वापरले आहेत.

बॅकग्राऊंड काय सुरेख जमलय. मस्त रंगसंगती. छानच!

(शक्यतो मेडीयम व साईजचा उल्लेख करावा.
उदा. ॲक्रेलीक अॉन कॅन्व्हास, 12 x 16 असा)