पाऊस आणि ती

Submitted by पोलेकर प्रसन्न on 10 July, 2019 - 03:10

थोड्या थोड्या वाटेवरती
सोबतीला असतो हा...

खूप वेळ नसला कि
आठवून येतो हा...

कधी कधी भारावून सोडे मला
जेव्हा हा येतो ना सांगता....

तेंव्हा तेंव्हा वाटे मला
तो तुझ्यासारखा....

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults