हात तुझा हातात होता....

Submitted by राजेंद्र देवी on 3 July, 2019 - 11:13

हात तुझा हातात होता....

हात तुझा हातात होता
ऋतू पण ऐनभरात होता
लागली चाहूल वसंताची
कोकिळ पण स्वरात होता

हात तुझा हातात होता
जलमेघ अंबरात होता
बरसला मनभावन
श्रावण दारात होता

हात तुझा हातात होता
तळपता तारा ज्वरात होता
तुझ्या प्रेमाच्या सावलीत
जीव माझा स्थिरावत होता

हात तुझा हातात होता
काजवा तिमिरात होता
कळले ना कधी चंद्रमा
पश्चिमेच्या पदरात होता

हात तुझा हातात होता
ओठात अमृतानुभव होता
कळले ना कधी
समर्पणाचा ठहराव होता

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सही जमलीये एकदम !!
हात तुझा हातात होता
काजवा तिमिरात होता
कळले ना कधी चंद्रमा
पश्चिमेच्या पदरात होता>> हे तर छानच
आधी मी चुकून "तुझ्या हातात काजवा होता" असं वाचलं Proud Light 1

सुरेख