झुंजूमुंजू

Submitted by प्रांजलीप्रानम on 11 May, 2019 - 07:46

झुंजूमुंजू
रंगलेली रात अशी
रे तुझ्याच स्वप्नात

एक हितगूज तूझ्याशी
शब्द मांडले डोळ्यात

शहारून गेले कशी
तुझ्या नवथर स्पर्शात

तु घेऊनी बाहूपाशी
मंद होतास झूलवित

तुझ्या धुंदित काहीशी
होती नवखीच रित

लावी हूरहूर जीवाशी
तुझी अवखळ प्रीत

झुंजूमुंजू होता कानाशी
स्वप्न विरले तमात

मन बोलले मनाशी
कशी गुंतली प्रेमात
.....प्रांजली

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults