मी आणि तू

Submitted by गणेश कुलकर्णी on 21 April, 2019 - 13:31

मी आणि तू

वाऱ्यावर पदर तुझा झुलतो असा
जीव माझा होई वेडापिसा! || १ ||

कातिल अशी जादू नजर तुझी
धडधड वाढवी काळजापाशी! ||२ ||

स्पर्श तुझा भासे जणू स्वर्ग मला
मखमली तारुण्य तुझे मोरपिसा! || ३ ||

दिवसा तुझी भेट लाख मोलाची सखे
रात्री मी पाण्याविना मासा जसा! || ४ ||

हात तुझा हाती माझ्या, बळ जगण्याला
एकटा मी तुझ्याविना सांग जगू कसा? || ५ ||

© गणेश कुलकर्णी (समीप)
२१-एप्रिल-2019
वेळ : दुपारचे 12.09 मी.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users