मानलं तुला

Submitted by हिज हायनेस on 16 April, 2019 - 06:48

घसरुन पाय पडलास जरी उताणा
म्हणशी तरी पाय आहेत वरी पहाना.
आहेस कसा नि किती तू निलाजरा
ठेवतोस कसा बनेल चेहरा तू हासरा
लागता आच थोडी उडाला सोनेरी मुलामा
पडले उघडे पितळ खोटे भंगली लालिमा
आणून आव खोटा सावरु पाही प्रतिमा
हरलास तू पसरली प्रतिमेवर तव काळिमा
हद्द ही निर्लज्जपणाची हे का कुणा कळेना
मिळण्या सहानुभूती जनांची कशास करीसी वल्गना
सत्य असत्य तुझे तुजपाशी आहे तुज सारी कल्पना
होऊनही मुखभंग तरी ठेविशी चेहरा तो हासरा
मानलं तुला खरोखरी दिसला तुझा खरा तो चेहरा

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

आजारी मित्राला समर्पित कविता आहे ही. मित्रा गेट वेल सून. तूझी खत वाटली. म्हणून लिहिली आहे. घरच्यांना व बाकी लोकांना माझा नमस्कार आवर्जून कळव.

जमलीये कविता.
आजारी मित्राला समर्पित कविता आहे ही.> >>>>> आजारी मित्राला उताणा पडलास तरी पाय वर आहेत असं म्हणतोस .. असं का लिहिलं असेल? Lol
मला वाटलं मोदींबद्दल लिहिलंय

छान. मला तर दुसऱ्या एखाद्या डु. आय.डी. ला उद्देशून केलेली कविता वाटली.

मित्राला उद्देशून केलेली ही कविता वाचून Bob Dylan चे Positivly 4th Street हे गाणे आठवले.

पडले उघडे पितळ खोटे भंगली लालिमा
आणून आव खोटा सावरु पाही प्रतिमा>> +७८६
यकदम कडडक आणि सत्य कविता

नाही जमली , प्रत्येक ओळीत यमकच पाहिजे हा हट्ट सोडा , थोड अर्थपुर्ण आणि तरल होऊ द्या ( स्पष्ट मत देतो आहे , कृपया हलके घ्या )