नाती

Submitted by ऋषभ गि.कुलकर्णी on 15 April, 2019 - 06:38

गोडवा टिकवून होतो फार आम्ही !
आणला नात्यात मग व्यवहार आम्ही !

गोष्ट उडण्याची कुठे पंखास कळली ?
ह्या नभाचा घेत गेलो भार आम्ही !

कोंब सूर्याला नवे फुटतील आता..
झाकला कर्मठ जुना अंधार आम्ही !

हसत म्हटल्या पाकळ्या कोमेजताना -
बहर घेऊनी नवा.. फुलणार आम्ही !

फारसा त्यांचा कुठे उपयोग झाला !
गिरवले शाळेत जे सुविचार आम्ही !

पानगळ ही.. बालपण घेऊन गेली..
सोसले होते ऋतू चिक्कार आम्ही !

अंगणी माझ्या सुखाचे रोप आले..
पेरले आई तुझे संस्कार आम्ही !

शेवटी अपुलेच आले.. हाक देता !
ठेवले जोडून बघ, घरदार आम्ही !

- ऋषभ कुलकर्णी

Group content visibility: 
Use group defaults