साधना (प्रस्तावना)

Submitted by प्राचीन on 5 March, 2019 - 04:42

हा लेख तत्वज्ञान विभागात हलवला आहे.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

यातील काही गोष्टींवर माझा विश्वास नाही पण साधनेवर आहे. पुढील भाग वाचायला आवडेल नक्की.
पुढील लेखमालेस शुभेच्छा!

लेख अतिशय छान आहे, कळलं, पटलं, अन भावलं.
पण मला वाटतं,
"मन" ही संकल्पना मानव निर्मित असून, आत्म्याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
आत्मा हे शाश्वत सत्य असून, आत्मा आणि परमात्मा यांचा दुवा जाणून घेण्यासाठी मन या संकल्पनेची निर्मिती झाली.

आपल्या विषयाच्या विवेचनामध्ये ह्या मुद्द्याववििहिलेजाईलच;तूर्तास तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर काही प्रमाणात हो असे आहे.