शब्दखेळ- अंत्याक्षरी

Submitted by मभा दिन संयोजक on 27 February, 2019 - 22:38

काय म्हणताय...... नाही नाही, बरोबरच वाचलंय तुम्ही. आम्हाला शीर्षकात अंताक्षरी नव्हतेच लिहायचे आणि आपल्याला अंताक्षरी खेळायचीही नाहीये.

हो हो सांगतो, मूळ मुद्द्याकडेच येतोय. अगदी बरोबर वाचलंय तुम्ही. अंत्याक्षरी..

तर आजचा खेळ आहे अंत्याक्षरी.

खेळ असा आहे.

आपल्याला एक अक्षर दिले जाईल त्या अक्षराने शेवट होणारा शब्द ओळखण्याकरता धागादोरा मिळावा म्हणून काही वर्णनपर सूचक शब्द सांगितले जातील. तो शब्द किती अक्षरी आहे हे कळावे म्हणून तितक्या फुल्या मारून त्याचे निर्देशन केले जाईल. त्याचा वापर करून आपण तो शब्द ओळखायचा आहे आणि त्याच अक्षराने शेवट होणारा शब्द ओळखण्याकरता पुढचा क्लू ही तुम्हीच द्यायचा. त्याही वेळी तो किती अक्षरी आहे हे कळावे म्हणून तितक्या फुल्या मारायला विसरायचे नाही बरं.

फार गुंतागुंतीच वाटते आहे का ? तसे अजिबात नाही. कसे ते पाहूच.

उदा. समजा अक्षर आहे र

१. एक प्रकारचा साप - XXX र

मग ज्याला हे उत्तर येईल त्याने ते वर्णनपर शब्द / वाक्य कॉपी करून उत्तर द्यायचे आणि पुढचा क्लू द्यायचा

१. एक प्रकारचा साप - अजगर
२. खूप जास्त - XXX र

मग ज्याला हे उत्तर येईल त्याने ते दोन्ही वर्णनपर शब्द / वाक्य कॉपी करून उत्तर द्यायचे आणि पुढचा क्लू द्यायचा

१. एक प्रकारचा साप - अजगर
२. खूप जास्त - भरपूर
३. लोणच्यातला द्रव भाग / रामाने पाठीवरून हात फिरवलेला प्राणी - X र

अशा प्रकारे हा खेळ खेळायचा आहे.

तर पहिले अक्षर आहे प.

पहिला क्ल्यू आमच्याकडून
१. वरदानाच्या विरुद्ध - X प.

पुढचे अक्षर क्ष
१. हंपी येथील प्रसिद्ध मंदिर- XXX क्ष
हा शब्द ओळखून पटापट पुढचा क्ल्यू द्या बरं!
आणि आधीचे शब्द कॉपी करायला विसरू नका.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

_ _ _ क्षी : पुणेकरांची सर्वशृत खासियत

वामकुक्षी Happy

सर्वांना हवी असते बरं का!
आणि बहुतेकजण घेतातही..
मुंबईकरांच्या नशिबी नसते म्हणून त्रागा! Wink

मुंबईकरांच्या नशिबी नसते म्हणून त्रागा! Happy
एक फुलझाड.. -- गुलबक्षी
_ क्षु : देवीच्या ललितास्वरूपात याचे धनुष्य असते

_ क्षु : देवीच्या ललितास्वरूपात याचे धनुष्य असते
चक्षु?

_ क्षु : देवीच्या ललितास्वरूपात याचे धनुष्य असते
चक्षु?

सुषमा ताई 11 ---- हे आधी कोणी दिलेले राहिले होते का?
आपणच कोडे, क्ल्यू उत्तर सगळे नाही द्यायचे. आपण दुसर्‍याचे सोडवायचे मग आपले कोडे द्यायचे.
दुसर्‍यांना नाही आले तर क्ल्यू द्यायचा नाहीतर मग थोडे थांबून उत्तर द्यायचे.
किवा असेच कोडे द्यायचे, खूप वेळ धागा थांबला तर

_ क्षु : देवीच्या ललितास्वरूपात याचे धनुष्य असते
अधिकचा क्ल्यू -- सुलोचना चव्हाण

_ क्षु : देवीच्या ललितास्वरूपात याचे धनुष्य असते
इक्षु

ऊस

बदक बरोबर,
कारवी पुढचे कोडे द्या

डोक्यात जाते -- सणक

_ _ क : जसे असायला हवे तसे
_ _ क : रस काढायचे यंत्र / ऋषी

एक पक्षी
बऱ्याच काव्यात उल्लेख असलेले एक प्रकारचे बदक

X X X क

एक पक्षी
बऱ्याच काव्यात उल्लेख असलेले एक प्रकारचे बदक -- चक्रवाक

_ _ क : खोटा / लाडिक, विशेषण आहे.

लटकाचा समानार्थी
_ _ क : खोटा / लाडिक, एका भावनेचे विशेषण आहे.
_ _ क : जसे असायला हवे तसे / योग्य तर्‍हेने / नीट

कृतक बरोबर सुषमा ताई, द्या पुढचे

Pages