मिटते पंख नि उडते आहे

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 9 February, 2019 - 13:49

बंजर जमीन कसते आहे
माझ्यावर मी हसते आहे

नसते साहस करते आहे
मिटते पंख नि उडते आहे

वेड लावते तुझी आठवण
प्रेम नव्याने जडते आहे

कुणी करा रे इलाज माझा
खरे तेच बडबडते आहे

नजर रोखतो नजरेमध्ये
नजर खालती वळते आहे

मृत्यू आणिक जन्म...जसे की;
मावळते, फटफटते आहे

सुप्रिया मिलिंद जाधव

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users