साद

Submitted by shital Pawar on 13 December, 2018 - 22:35

साद मनाची अवचित येते
साद मनाची अवचित येते
भरल्या सांजेला
हुरहुरते मग शब्द असे हे
सजविती कवितेला
मनात येते दाटूनि काहूर आठवणीचे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users