अंधारबाबा

Submitted by Mi Patil aahe. on 28 November, 2018 - 06:19

अंधाराची मला बाबा फारच वाटे भीती !
असतो म्हणे,बागुलबुवा दबा धरून बसलेला----
अंधाराचा शर्ट घालून येतो म्हणे, हळूच रात्री!
लहान मुलांना पाहताच----
घालतो म्हणे ; हळूच आपल्या खिशात!
अन् घेऊन जातो म्हणे; आपल्या दूर अंधार देशात!!!!!!
एकदा मात्र मी ठरवूनच टाकल----
अंधारबाबाला हाकलून लावायच!
कोपरातली काठी घेऊन,
मी त्याच्या मागेच लागलो!
तोच, " कुठे धडपडू लागलास, सकाळच्या पारी?"
आवाज आला कानी!!!!!!
वळून पाहिले मागे तर ;आई होती दारात उभी!
"अंधारबाबाला मी हाकलून लावले"छाती फुगवून मी सांगू लागलो----
माझा कान पकडून ,आईने पूर्वेकडे बोट केले---
सहस्त्ररश्मीने आगमन होते केले!
अंधारबाबाचे निघून जाण्याचे ,कारण मला कळून चुकले!!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults